Mae hwn yn wasanaeth newydd – bydd eich adborth yn ein helpu i’w wella.

Adnodd Creu Siartiau

Gallwch greu siartiau cylch a siartiau bar lliwgar gyda’n hadnodd creu siartiau am ddim isod Rhowch enw i’ch siart , yna lanlwythwch bopeth rydych wedi ei gyfrif. Ychwanegwch ddisgrifiad o’r hyn rydych wedi ei gyfrif o dan ‘Cofnod’ ac yna’r cyfanswm o dan ‘Gwerth’. Dewiswch ‘Ychwanegu rhes’ er mwyn cynnwys rhagor o wrthrychau, a phan fyddwch yn barod, cliciwch ar ‘Creu siart’. Gellir cynnwys uchafswm o 10 rhes ym mhob siart.

Maximum 10 rows

1
1

We are using cookies on our website

We use cookies to collect and analyse information on the site performance and usage, and to enhance and customise content and advertisements. By clicking “Accept all cookies”, you agree to allow cookies to be placed. By clicking decline you can continue to visit our website without any data sent to third party services.

Find out more about cookies on Let's Count! from our cookie policy